Bądź na bieżąco

Zmiany w Cennikach i Regulaminach dotyczące usług mobilnych

Szanowni Państwo,

SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. informuje, że z dniem 01.11.2021 r. zmianie ulegają następujące cenniki i promocje dotyczące usług mobilnych:

Cennik Taryf Narodowych:

 • Z dniem 01.11.2021 zmianie ulega Cennik taryf Narodowych : punkt 7 definicja usługi LTE rozszerzona została o usługę 5G i otrzymuje następujące brzmienie: „Usługa LTE lub 5G umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych w technologii LTE lub 5G. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM, urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE lub 5G oraz w zasięgu technologii LTE lub 5G. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w wybranej technologii LTE lub 5G przez dane urządzenie telekomunikacyjne jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania danego urządzenia.”

Cennik Taryf Europejskich:

 • Z dniem 01.11.2021 zmianie ulega Cennik Taryf Europejskich: punkt 7 definicja usługi LTE rozszerzona została o usługę 5G i otrzymuje następujące brzmienie: „Usługa LTE lub 5G umożliwia korzystanie z wysyłania i odbierania danych w technologii LTE lub 5G. Jest to możliwe tylko przy pomocy karty USIM, urządzenia telekomunikacyjnego obsługującego transmisję danych w technologii LTE lub 5G oraz w zasięgu technologii LTE lub 5G. Operator informuje, że możliwość obsługi transmisji danych w wybranej technologii LTE lub 5G przez dane urządzenie telekomunikacyjne jest uzależniona od udostępnienia takiej możliwości przez producenta danego urządzenia telekomunikacyjnego i może zmieniać się wraz ze zmianą oprogramowania danego urządzenia.”

Regulamin oferty promocyjnej taryf Narodowych II:

 • Punkt 6.4 otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator aktywuje usługę Pakiet Smartfon dla numeru, dla którego zostanie aktywowana niniejsza oferta promocyjna. Warunkiem uruchomienia pakietu jest posiadanie aktywnych połączeń wychodzących. W przypadku gdy termin uruchomienia pakietu przypadnie na okres, gdy połączenia wychodzące są nieaktywne pakiet nie zostanie uruchomiony. Po ponownej aktywacji numeru pakiet uruchomi się automatycznie w ciągu 24 godzin od aktywacji numeru, a jego ważność zostanie zakończona na koniec Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku okres trwania pakietu będzie pomniejszony o liczbę dni, w których numer nie był aktywny.”

Regulamin oferty promocyjnej taryf Narodowych z większym internetem:

 • Punkt 6.4 otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator aktywuje usługę Pakiet Smartfon dla numeru, dla którego zostanie aktywowana niniejsza oferta promocyjna. Warunkiem uruchomienia pakietu jest posiadanie aktywnych połączeń wychodzących. W przypadku gdy termin uruchomienia pakietu przypadnie na okres, gdy połączenia wychodzące są nieaktywne pakiet nie zostanie uruchomiony. Po ponownej aktywacji numeru pakiet uruchomi się automatycznie w ciągu 24 godzin od aktywacji numeru, a jego ważność zostanie zakończona na koniec Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku okres trwania pakietu będzie pomniejszony o liczbę dni, w których numer nie był aktywny.”

Regulamin oferty promocyjnej taryf Europejskich II:

 • punkt 5.4 otrzymuje następujące brzmienie: „W ramach niniejszej oferty promocyjnej Operator aktywuje usługę Pakiet Smartfon dla numeru, dla którego zostanie aktywowana niniejsza oferta promocyjna. Warunkiem uruchomienia pakietu jest posiadanie aktywnych połączeń wychodzących. W przypadku gdy termin uruchomienia pakietu przypadnie na okres, gdy połączenia wychodzące są nieaktywne pakiet nie zostanie uruchomiony. Po ponownej aktywacji numeru pakiet uruchomi się automatycznie w ciągu 24 godzin od aktywacji numeru, a jego ważność zostanie zakończona na koniec Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku okres trwania pakietu będzie pomniejszony o liczbę dni, w których numer nie był aktywny.”

Regulamin promocji Pakiety IV:

 • dodany został punkt 7 o treści: „Aktywację usług wymienionych w Tabeli 1 Abonent może zlecić za pomocą E-BOA.”

 • punkt 12 e) otrzymuje brzmienie: „Warunkiem uruchomienia pakietu jest posiadanie aktywnych połączeń wychodzących. W przypadku gdy termin uruchomienia pakietu przypadnie na okres, gdy połączenia wychodzące są nieaktywne pakiet nie zostanie uruchomiony. Po ponownej aktywacji numeru pakiet uruchomi się automatycznie w ciągu 24 godzin od aktywacji numeru, a jego ważność zostanie zakończona na koniec Okresu Rozliczeniowego. W takim przypadku okres trwania pakietu będzie pomniejszony o liczbę dni, w których numer nie był aktywny.”

Pełna treść cenników i promocji dostępna jest na stronie www.satfilm.pl

Uprzejmie informujemy, że zmiana promocji wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w przypadku braku akceptacji tych zmian, które można wykonać w najbliższym terminie wypowiedzenia od powiadomienia oraz z zachowaniem wiążącego Państwa okresu wypowiedzenia przez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W razie skorzystania z tego prawa przez Abonenta Operatorowi będzie przysługiwać roszczenie o zwrot upustu przyznanego Abonentowi.

Jednocześnie informujemy, że w związku z wprowadzeniem od dnia 01.11.2021 r. nowej oferty , z dniem 31.10.2021 r. wycofane ze sprzedaży zostaną :

 • Cennik taryf Narodowych,

 • Cennik taryf Europejskich,

 • Regulamin oferty promocyjnej taryf narodowych II,

 • Regulamin oferty promocyjnej taryf narodowych z większym internetem,

 • Regulamin oferty promocyjnej taryf europejskich II.

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane