Ochrona Danych Osobowych

25 maja 2018r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO (ang. GDPR), czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Pod adresem satfilm.pl/ochronadanych przygotowany został zestaw informacji m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy dane oraz jakie prawa gwarantuje RODO.

UWAGA! W związku z RODO nie są potrzebne dodatkowe działania z Państwa strony, wystarczy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na witrynie www.satfilm.pl/ochronadanych.

Administrator danych
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest:
SAT FILM Sp. z o.o.
93-569 Łódź, ul. Inżynierska 11

Inspektor ochrony danych
Inspektor ochrony danych to osoba, z którą można się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych. Można to uczynić w następujący sposób:

 • mailowo: daneosobowe@satfilm.pl
 • korespondencyjnie: SAT FILM Sp. z o.o. , ul. Inżynierska 11, 93-569 Łódź (z dopiskiem „Ochrona danych”)

Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w poniższych celach:

 • zawarcia i wykonania umowy,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
 • wsparcia obsługi.
 • marketingu bezpośredniego,

Dane zbieramy i przetwarzamy tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów, dla jakich zostały zebrane oraz w celach wynikających z przepisów prawa.

Czas przetwarzania danych
Państwa dane przechowywane będą przez cały okres obsługi złożonego zamówienia lub zgłoszenia, a następnie w przypadku zawarcia umowy przez cały czas jej trwania, zaś po jej zakończeniu (1) w okresie dochodzenia roszczeń, (2) wykonywania innych zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach lub (3) na podstawie Państwa zgody.

Państwa uprawnienia wynikające z RODO:

 • dostęp do swoich danych,
 • sprostowanie danych,
 • usunięcie danych,
 • ograniczenie przetwarzania,
 • wniesienie sprzeciwu,
 • przenoszenie danych,
 • cofnięcie zgody, z zastrzeżeniem, iż nie ma ono wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Obecnie nie przekazujemy Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
Nie będziemy przetwarzali Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym nie będziemy Państwa profilowali.

Dokumenty

 

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

Jesteś zainteresowany ofertą?

Zostaw numer, oddzwonimy!

To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane